مهارت‌های اجتماعی در یک زندگی دخترانه - بخش سوم

maharat-ejtemaie.dokhtar_1.jpgبسم الله الرّحمن الرّحیم
مهارت‌های اجتماعی در یک زندگی دخترانه
شیوه صحیح ارتباطات اجتماعی
نویسنده: مهتاب رضاپور

مهارت‌های اجتماعی در یک زندگی دخترانه - بخش دوم

maharat-ejtemaie.dokhtar_0.jpgبسم الله الرّحمن الرّحیم
مهارت‌های اجتماعی در یک زندگی دخترانه
شیوه صحیح ارتباطات اجتماعی
نویسنده: مهتاب رضاپور

تأثیرپذیری

احساس می‌کنم در زندگی بیش‌تر تحت تأثیر دیگران هستم. نمی‌توانم به کسی «نه» بگویم و هرچند دلم نمی‌خواهد کاری را انجام دهم؛ اما چون می‌ترسم از من دل‌خور شوند حتّی کار آنها را جلو نیز می‌اندازم. لطفاً‌ راهی به من نشان دهید که بتوانم حرف خودم را بزنم و از این وضعیّت رهایی یابم.

نسبت به اصل تأثیرپذیری از دیگران خود را نگران نسازید؛ زیرا یکی از ویژگی‌های انسان تأثیرپذیری است.
اگر تأثیرپذیری معقولانه باشد مثل اینکه شما دوستی منظم، مرتب و با انضباط دارید که در انجام امور درسی و غیردرسی، فردی جدّی است، تأثیرپذیری از او به این گونه که شما نیز فردی جدی و منظم شوید، اشکالی ندارد؛ زیرا اصل بر این است که انسان باید از الگوهای خوب استفاده کند.

مهارت‌های اجتماعی در یک زندگی دخترانه - بخش اول

maharat-ejtemaie.dokhtar.jpgبسم الله الرّحمن الرّحیم
مهارت‌های اجتماعی در یک زندگی دخترانه
شیوه صحیح ارتباطات اجتماعی
نویسنده: مهتاب رضاپور

برای شروع

روش های زندگی بهتر و عاشقانه با همسر

براي يک زندگي بهتر و عاشقانه با همسر، چه روش هايي را بايد بکار برد؟

خوشحاليم از اينكه با فردي هم صحبت هستيم كه براي درست عمل كردن در مواجهه با دغدغه هاي ذهني اش، اقدام به مشاوره خواهي مي كند. اين را بدانيد كه يكي از نشانه هاي افراد عاقل و پويا كسب آگاهي در زمينه هاي مورد نياز است.
پرسشگر محترم؛ توجه شما را به نكات كاربردي زير جلب مي كنيم و اميدواريم با عمل كردن به آن ها محبت و عشق و علاقه متقابل بين شما و همسرتان همواره گسترش پيدا كند و تا آخر عمر عاشقانه زندگي كنيد و همراهان خوبي در اطاعت از خدا براي يكديگر باشيد.

*** نكات كاربردي (44 نكته) براي داشتن زندگي عاشقانه : (مخصوص همسران)

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: