ازدواج با بي‌نماز

من از تارک نمازي خود توبه کرده‌ام و حالا کلي نماز قضا دارم، در عين حال در سن ازدواج هستم و مي‌ترسم بر ازدواج من تأثير منفي بذارد، چه کنم؟ آيا گناه کبيره بخشيده مي‌شود؟

دوست گرامی، فوران این کلمات پرسوز و گداز، نشانه این حقیقت شیرین است که مخاطب جوانی هستيم که ذهنی پاک دارد و دلی عاشق آسمان که حنجرۀ پاک معنویتش با غبار خاک آلود این غربتکده، آشنا نیست. این تحمل ناپذیری وجدان را یقینا علامت خوبی خود و محبت خدا به خود بدانید. قدر ارتباط با شما را می دانيم.
از خدا مدد مي‌طلبم تا اين سطرها، كمي از بار نگرانيتان بكاهد، اميد و نشاط را از دلتان بجوشاند و بر رفتار و انديشه‌تان نقاشي كند.

براي ارسال سوال از فرم زير استفاده كنيد. لطفا فرم را به صورت كامل تكميل نماييد.
متن سوال: نام: همراه: ايميل: