جلوگیری از احتلام (تعداد بازديد: 70,625)
ترس از رانندگی (تعداد بازديد: 63,868)
حس درس خواندن ندارم (تعداد بازديد: 58,900)
بزاق دهنم خيلي زياد ترشح ميشه! (تعداد بازديد: 51,584)
هنگام درس خواندن، تمركز ندارم (تعداد بازديد: 50,699)
وسواس در نجاست (تعداد بازديد: 47,447)
چگونگی رفتار با شوهر (تعداد بازديد: 46,543)
کدام رشته را انتخاب کنم؟ (تعداد بازديد: 46,491)
احساس ناامیدی و بی حوصلگی (تعداد بازديد: 42,667)
می خواهم تغییر رشته بدهم (تعداد بازديد: 42,316)
درمان خود ارضایی (تعداد بازديد: 41,761)
تاثیر استمنا بر سلامت جنین (تعداد بازديد: 41,401)
حدود رابطه در دوران نامزدي (تعداد بازديد: 41,088)
نشانه‌هاي علاقه (تعداد بازديد: 40,183)
همجنس گرایی فرد متاهل (تعداد بازديد: 39,979)
چهار سال از من بزرگتره (تعداد بازديد: 39,359)
خيال بافي هاي مزاحم (تعداد بازديد: 37,731)
نسبت به زندگي بي انگيزه شدم ... (تعداد بازديد: 36,839)
تاثیر تغذیه بر روی شهوت جنسی (تعداد بازديد: 34,840)
تأثيرات مثبت و منفي رسانه ها (تعداد بازديد: 34,463)