جلوگیری از احتلام (تعداد بازديد: 68,822)
ترس از رانندگی (تعداد بازديد: 62,639)
حس درس خواندن ندارم (تعداد بازديد: 55,395)
بزاق دهنم خيلي زياد ترشح ميشه! (تعداد بازديد: 49,716)
هنگام درس خواندن، تمركز ندارم (تعداد بازديد: 49,129)
چگونگی رفتار با شوهر (تعداد بازديد: 46,333)
کدام رشته را انتخاب کنم؟ (تعداد بازديد: 45,678)
وسواس در نجاست (تعداد بازديد: 44,401)
می خواهم تغییر رشته بدهم (تعداد بازديد: 41,267)
درمان خود ارضایی (تعداد بازديد: 40,966)
احساس ناامیدی و بی حوصلگی (تعداد بازديد: 39,798)
حدود رابطه در دوران نامزدي (تعداد بازديد: 39,447)
تاثیر استمنا بر سلامت جنین (تعداد بازديد: 39,231)
نشانه‌هاي علاقه (تعداد بازديد: 38,598)
چهار سال از من بزرگتره (تعداد بازديد: 37,732)
همجنس گرایی فرد متاهل (تعداد بازديد: 36,622)
نسبت به زندگي بي انگيزه شدم ... (تعداد بازديد: 35,361)
خيال بافي هاي مزاحم (تعداد بازديد: 35,124)
تاثیر تغذیه بر روی شهوت جنسی (تعداد بازديد: 34,379)
زودانزالي و درمان آن (تعداد بازديد: 33,419)
تأثيرات مثبت و منفي رسانه ها (تعداد بازديد: 33,394)