جلوگیری از احتلام (تعداد بازديد: 69,586)
ترس از رانندگی (تعداد بازديد: 63,297)
حس درس خواندن ندارم (تعداد بازديد: 56,780)
بزاق دهنم خيلي زياد ترشح ميشه! (تعداد بازديد: 50,393)
هنگام درس خواندن، تمركز ندارم (تعداد بازديد: 49,814)
چگونگی رفتار با شوهر (تعداد بازديد: 46,428)
کدام رشته را انتخاب کنم؟ (تعداد بازديد: 46,037)
وسواس در نجاست (تعداد بازديد: 45,675)
می خواهم تغییر رشته بدهم (تعداد بازديد: 41,715)
درمان خود ارضایی (تعداد بازديد: 41,312)
احساس ناامیدی و بی حوصلگی (تعداد بازديد: 40,991)
حدود رابطه در دوران نامزدي (تعداد بازديد: 40,323)
تاثیر استمنا بر سلامت جنین (تعداد بازديد: 40,134)
نشانه‌هاي علاقه (تعداد بازديد: 39,242)
چهار سال از من بزرگتره (تعداد بازديد: 38,476)
همجنس گرایی فرد متاهل (تعداد بازديد: 38,284)
خيال بافي هاي مزاحم (تعداد بازديد: 36,271)
نسبت به زندگي بي انگيزه شدم ... (تعداد بازديد: 35,989)
تاثیر تغذیه بر روی شهوت جنسی (تعداد بازديد: 34,605)
تأثيرات مثبت و منفي رسانه ها (تعداد بازديد: 33,847)
زودانزالي و درمان آن (تعداد بازديد: 33,522)