جلوگیری از احتلام (تعداد بازديد: 68,042)
ترس از رانندگی (تعداد بازديد: 62,228)
حس درس خواندن ندارم (تعداد بازديد: 54,922)
بزاق دهنم خيلي زياد ترشح ميشه! (تعداد بازديد: 49,269)
هنگام درس خواندن، تمركز ندارم (تعداد بازديد: 48,791)
چگونگی رفتار با شوهر (تعداد بازديد: 46,260)
کدام رشته را انتخاب کنم؟ (تعداد بازديد: 45,353)
وسواس در نجاست (تعداد بازديد: 43,788)
می خواهم تغییر رشته بدهم (تعداد بازديد: 41,025)
درمان خود ارضایی (تعداد بازديد: 40,749)
احساس ناامیدی و بی حوصلگی (تعداد بازديد: 39,314)
حدود رابطه در دوران نامزدي (تعداد بازديد: 38,820)
تاثیر استمنا بر سلامت جنین (تعداد بازديد: 38,594)
نشانه‌هاي علاقه (تعداد بازديد: 38,321)
چهار سال از من بزرگتره (تعداد بازديد: 37,379)
همجنس گرایی فرد متاهل (تعداد بازديد: 35,661)
نسبت به زندگي بي انگيزه شدم ... (تعداد بازديد: 35,058)
خيال بافي هاي مزاحم (تعداد بازديد: 34,421)
تاثیر تغذیه بر روی شهوت جنسی (تعداد بازديد: 34,287)
زودانزالي و درمان آن (تعداد بازديد: 33,332)
تأثيرات مثبت و منفي رسانه ها (تعداد بازديد: 33,211)