همیشه در خدمت مادر باش، زيرا بهشت زير پای مادران است. (حضرت فاطمه زهرا (س))