دانايى سرآمد همه خوبى ‏ها و نادانى سرآمد همه بدى ‏هاست. (پیامبر اکرم (ص)) (بحار الانوار)