جوینده دانش، در پناه عنایت خداوند است. (پیامبر اکرم(ص))